Utrustning för skötsel av grönytor är en golfbanas största investering. Så när det kommer till att byta ut gamla maskiner och välja nya är det viktigt att både huvudansvarig, head greenkeeper och chefen för golf/PGA deltar i diskussionen.

I en tid när minskade budgetar tvingar golfbanor att hitta sätt att göra mer med mindre kan det vara frestande att inte göra några inköp alls innan de är absolut nödvändiga. Men det finns en nackdel med ett sådant tillvägagångssätt.

Konsekvenserna av underinvestering
Kostnaden för en utrustningspark ökar allt eftersom utrustningen åldras. Äldre utrustning tenderar att kräva mer underhåll och fler reparationer. Delar behöver bytas ut när de når slutet på sin livslängd. Och varje gång en del behöver servas betyder det dyrbar avbrottstid. Därför är det viktigt att ta fram en budget och ha en plan för utrustningsuppdateringar, snarare än att göra enstaka inköp när maskiner inte längre fungerar.

Varför planera i förväg?
Fördelarna med att ha en strategisk utrustningsinvesteringsplan är stora. Varje gång du byter ut en maskin mot en nyare modell får din golfbana ta del av den senaste tekniken. Detta kan innebära allt från förbättrad klipprestanda till ökad bränsleeffektivitet och ökad produktivitet. Alla förbättringar som du gör inom dessa områden får din budget att räcka längre.

”I egenskap av återförsäljarpartner hjälper vi aktivt våra kunder att planera sina fasta utrustningskostnader genom att göra en bedömning av deras utrustningsbehov och samtidigt respektera deras budget”, säger Roon Hylkema, verkställande direktör på Royal Reesink N.V. ”I många fall ger vi rekommendationer i månader eller till och med år i förväg så att kunderna kan göra proaktiva uppdateringar i sina utrustningsparker när tiden är inne.”

Enligt Hylkema finns det tydliga fördelar med en proaktiv utrustningsplan. ”Den gör att kunderna kan göra två saker: spara pengar genom att minska underhållskostnaderna för åldrande utrustning, och dra nytta av ny teknik som kan bidra till ett förbättrat verksamhetsresultat.”

Allmänna rekommendationer
Varje golfbana bör som minst ha en plan för kapitalutrustning på plats för de kommande fem åren. Planen ska omfatta en lista med all utrustning för golfbanan, tillsammans med datum för planerat byte och uppskattad kostnad för ny utrustning som du kan tänkas köpa varje år. Planen ska utvärderas och uppdateras årligen.

Under planeringen av maskinparkshanteringen är det bra att ha en duktig mekaniker till hands som kan hjälpa dig att få koll på underhållskostnaderna för maskinerna i din park.

Fatta inköpsbeslut
En budget och ett schema är viktiga delar i planen, men hur kommer du fram till vad du ska köpa när det är dags att byta ut dina maskiner? Här följer några saker att tänka på när du undersöker dina alternativ:

• Total ägandekostnad. Dessa beslut innefattar mer än bara maskinens inköpspris. Två maskiner som kostar ungefär lika mycket kan ha helt skilda totala kostnader över tid. Följande faktorer bör beaktas när du jämför två maskiner:
– Reservdelslager som du måste ha till hands
– Skatteincitament som kan finnas tillgängliga för vissa inköp, t.ex. hybrid eller eldriven teknik
– Mångsidighet – kan maskinen användas till flera uppgifter eller under flera säsonger genom att köpa till redskap och tillbehör?
– Driftskostnader – inklusive skillnader i bränsleeffektivitet eller hur ofta delar behöver bytas
– Underhållskostnader – t.ex. service, delar, arbete och avbrottstid
– Användarvänlighet och utbildningskrav för operatörer/mekaniker
– Tillgänglighet avseende delar, service och support

• Underhållskrav. De senaste maskinerna är mer tekniskt avancerade än någonsin tidigare och mekaniker med särskilda reparationsfärdigheter inom elektronik och mekanik behövs för att underhålla dem. Om du investerar i ny teknik behöver du även investera i din arbetsstyrka eller ha ett serviceavtal (se nedan).

• Serviceavtal. Många distributörer erbjuder nu serviceplaner så att detta inte behöver skötas av personal på golfbanan. Om din verkstad inte har tillräckligt med personal kan detta vara ett bra alternativ.

• Hyra eller leasa. Detta blir ett allt populärare alternativ för många golfklubbar, eftersom finansieringskostnaderna är lägre idag än vad de varit tidigare. En av de stora fördelarna med att leasa en utrustningspark är att du kan fastställa dina månadskostnader över en längre tidsperiod. Golfklubben ges då möjlighet att hantera sina budgetar och ta eventuella inkomstvariationer efter säsong i beaktande.

Inkluderingen av ett serviceavtal är också ett attraktivt alternativ för många golfklubbar. Även om du betalar mer för din maskinpark jämfört med direktköp är flexibiliteten i kassaflödeshanteringen och förmågan att byta maskiner inom ramen för ett leasingprogram en stor fördel.

• Standardisering. Att bygga upp din maskinpark med maskiner från samma märke/tillverkare kan ha följande fördelar:
– Mindre reservdelslager p.g.a. samma/gemensamma delar
– Förbättringar i serviceeffektivitet och operatörsäkerhet då personalen är bekant med liknande maskiner
– Kortare utbildningstid och minskade kostnader
– Tillförlitlighet – du vet vad du kan förvänta dig eftersom du sedan tidigare känner till utrustningens prestanda, samt distributörens service och support

Huvudansvarig, head greenkeeper och chefen för golf/PGA för en bana spelar alla en viktig roll och ska ingå i den långsiktiga planeringen – särskilt för utrustningen, som ju är golfbanans största investering.

En lyckad plan för vagnparkshantering avgörs till syvende och sist av förmågan att se helheten. Ju mer du känner till om maskinernas livslängdskostnad och värde, desto bättre rustad är du för framtida beslut.