Andy Brown på The Toro Company undersöker hur lagarbete och kommunikation inom ledningsgruppen kan förbättra spelarnas upplevelse och banans drift. Detta är den första artikeln i en serie från The Toro Company om ”det allra viktigaste” för golfbanor och hur de lyckas med sin dagliga verksamhet.

 

Ibland är det lätt att glömma, men en golfbana är en affärsverksamhet – och precis som för alla affärsverksamheter beror framgångarna på att kunderna återkommer. Proaktiv kommunikation med medlemmarna om vad som händer på banan är nyckeln till att hålla dem nöjda. En bra proaktiv kommunikation kräver samarbete, och det är exakt vad banans greenkeeper, administrativa chef och PGA-ansvarige måste göra. Tillsammans skapar ni en ”triangel” av kommunikation där varje medlem har en viktig roll i verksamhetens övergripande framgångar.

 

Därför är kommunikation viktigt

Först och främst måste ni ge ett enat budskap till spelare och medlemmar när banans skick eller underhåll eventuellt kan påverka deras upplevelse. Det är viktigt att tydligt förklara vad som händer och varför, innan de själva upplever det. Det hjälper er att hantera deras förväntningar, minskar klagomålen och ger i slutänden nöjdare kunder.

 

Dessutom skapar ni en större kunskapsbas hos alla i ledningsgruppen genom att berätta för varandra vad som händer på banan och varför. Ju mer du vet, desto större möjligheter har du att ta på dig nya ansvarsområden och delta i beslut om banans drift om din roll ändras i framtiden.

 

Nyckeln till kommunikation

Som ledningsgrupp arbetar ni alla mot samma mål: banans fortsatta framgångar. Det är logiskt att samarbeta. Här kommer några tips på hur ni gör det på ett effektivt sätt:

 

 • Öva på att lyssna aktivt. Ställ öppna frågor (vem, vad, varför, när, var och hur) och sammanfatta informationen för att kontrollera att du har förstått rätt.
 • Kommunicera öppet. Alla medlemmar i teamet ska kunna ställa frågor, dela idéer och diskutera alternativ utan rädsla för kritik.
 • Ha humor. Om du kan behålla perspektivet kan det hjälpa dig att behålla en positiv inställning vid ändringar och utmaningar.
 • Träffas regelbundet. Avsätt tid till att träffas och hålla varandra uppdaterade.

 

Uttryck dig väl

När det handlar om spelarnas nöjdhet spelar det stor roll vad du säger och hur du säger det. Var proaktiv, förutse spelarnas frågor och förbered teamet i förväg. Du måste kunna förklara vad som händer på banan, varför/var/när det händer och vad det betyder för spelarna.

 

 • Tänk på fördelarna: Hur kommer det att göra upplevelsen bättre för medlemmar och spelare, både på kort och lång sikt?
 • Fråga ”Vad betyder det?” Räkna inte bara upp fördelar, utan förklara hur det löser spelarnas problem. Om du kan kvantifiera eller ge exempel är det ännu bättre.
 • Öva. Gå igenom budskapet några gånger som team. Se till att ni är överens om huvudpunkterna och känner er bekväma med dem.

 

Mer att utforska

Kommunikation och lagarbete är definitivt nyckeln till den dagliga verksamheten, men det finns mycket annat att utforska. Håll utkik efter framtida utgåvor för fler artiklar om ”det allra viktigaste” för golfbanor, inklusive följande ämnen:

 

 • Vikten av luftning för en frisk och spelbar gräsmatta
 • Hantera maskinparken – saker att tänka på vid investeringar i utrustning
 • Banans upplägg – balansera utseende och spelbarhet med budgeten
 • Hur ett effektivt och välfungerande bevattningssystem kan förbättra banans skick och spelbarhet.

 

Andy Brown är Senior Sales Manager för Commercial Equipment, Golf Irrigation and Corporate Accounts, EMEA, på The Toro Company. Ett särskilt tack till Keith Jaynes för information om kommunikation och lagarbete.