Det finns rätt tid, rätt pinne och rätt typ av luftning för ditt område och beroende på vad du vill uppnå på din bana. Vi på Toro har i stort sett varje möjlig pinne du kan tänka dig för de olika säsongerna och dina mest krävande gräsförhållanden. Toro TITAN®-pinnar ger överlägsen kvalitet för bästa möjliga banskötsel. Och med mer än 150 produkter i TITAN-serien har vi de pinnar som behövs för just dina luftningskrav.

Det mesta slitaget på en pinne sker på spetsen, där pinnen interagerar mest med gräsmattan. TITAN Max-pinnar har fördelen med en hållbar spets av volframkarbid som bibehåller sin vassa kant längre. Det är viktigt eftersom en vass kant ger ren klippning istället för att riskera att riva upp en del av växterna – det gör att återhämtningen går snabbare. Karbidspetsar är bronserade, ger ett bra fäste och motstår separation och sprickor. Det innebär lång livslängd, utmärkt resultat och lång slitstyrka i de flesta förhållanden.

TITAN-pinnar finns i olika storlekar och typer för att ge exakt den luftning som din bana behöver för att bibehålla en frisk och kraftig gräsmatta.

Varför ska du välja TITAN-pinnar?
Alla TITAN-pinnar är gjorda av en stark legering tillsammans med en unik värmebehandlingsprocess som maximerar hållbarheten och slitstyrkan. Dessa pinnar är konstruerade för att ge en optimerad kärna och avlägsna mer dött gräs för maximal toppdressing. De gör också ett rent hål som bidrar till att förbättra återhämtningstiden och bibehålla spelbarheten. Dessutom är TITAN-pinnarna tåliga för att bibehålla ett jämnt luftningsdjup över tid för att minska dyra byten.

Planera resurserna
För att hjälpa dig välja pinnar tillhandahåller Toro ett praktiskt hjälpmedel med vilket du kan utvärdera din luftningsplan genom att uppskatta den andel av ytan som berörs, den mängd jord som flyttas och risken för skador på gräsmattan baserat på din pinnkonfiguration.

Se luftningsutvärderingsguiden som börjar på sidan 5 i Toro TITAN-pinnkatalogen 2016 på nätet för mer information eller titta på denna film med råd om grunderna för luftning.