En av de största investeringarna för en golfbana är utrustningen. Men sådan utrustning ger bara avkastning när den fungerar som den ska. Därför är det av yttersta vikt att utföra förebyggande underhåll så att du kan dra full nytta av maskinerna.

Ett effektivt program för förebyggande underhåll innefattar besiktning av utrustningen, schemalagd service utifrån tillverkarens rekommendationer och byte av delar efter behov. När det gäller gräsutrustning baseras serviceintervaller vanligtvis på driftstimmar.

Längre fram diskuterar vi komponenterna i ett framgångsrikt program för förebyggande underhåll mer i detalj, men först är det värt att undersöka varför det är logiskt att ha ett program.

Därför är förebyggande underhåll viktigt

  1. Säkerhet. Utrustningen och fordonen måste vara säkra att använda. Om slitna komponenter inte repareras ökar risken för krockar eller personskador.
  2. Mångsidighet och produktivitet. Ditt team förlitar sig på att utrustningen är redo att användas när de behöver den. Med hjälp av förebyggande underhåll kan du maximera maskinernas tillgänglighet.
  3. Längre livslängd. Med regelbundet och schemalagt underhåll kan du förlänga utrustningens livslängd, vilket leder till att investeringen räcker längre.
  4. Kostnadsbesparingar. Förebyggande underhåll är proaktivt. Det bidrar till att minimera haverier som kräver dyrare reparationer som inte har schemalagts.

Komponenter i ett effektivt program

När du tar fram programmet för förebyggande underhåll ska du tänka på följande:

  • Skapa checklistor. Dokumentera en uppsättning steg som ska följas varje gång en specifik uppgift för förebyggande underhåll ska utföras så att inget glöms bort.
  • Be om operatörens feedback. Sätt upp ett system så att operatörer kan rapportera när de har ett problem eller märker att något är fel med en maskin så att det kan åtgärdas vid underhållstillfället.
  • Ange underhållsscheman. Kontrollera ägarens bruksanvisning eller tillverkarens riktlinjer för rekommenderade serviceintervall för varje maskin.
  • Anställ kompetenta tekniker. Dagens utrustning blir mer och mer avancerad med hybrid- och datorteknik. Om du inte kan anställa tekniker som har nödvändiga färdigheter och möjlighet att hålla sig uppdaterade med senaste nytt och fortlöpande utbildning, kan du fundera på att outsourca serviceprogrammet. Den lokala Toro-återförsäljaren kan förse dig med kompetenta och certifierade tekniker som har erfarenhet och specialkunskaper om Toro®
  • Etablera ett spårningssystem med schemaläggning och register för varje maskin. Med hjälp av ett elektroniskt system kan du få avsevärda fördelar i form av noggrannhet, tidsbesparingar, bekvämlighet och rapportering.

Spårning är nyckeln till framgång

Ytterligare en fördel med att använda ett elektroniskt system för att spåra all information om utrustningens underhåll är att kunna analysera kostnaderna efter hand. Med hjälp av elektroniska system är det lätt att generera rapporter om utgifter, till exempel delar, arbete och bränsle, så att du kan ta reda på vilken utrustning som kostar mest i underhåll. Dessa data kan hjälpa dig att fatta beslut om maskinparken och utgöra underlag för framtida inköpsbeslut.

Toros webbaserade MyTurf®-hanteringssystem för maskiner är ett exempel på ett system som har dessa funktioner. Med MyTurf-systemet kan du spåra hela maskinparken online, få tillgång till de senaste Toro-bruksanvisningarna, beställa reservdelar med mera. Bland ytterligare alternativ ingår möjlighet att ställa in automatiserade underhållsvarningar, skapa arbetsbeställningar och ha kontroll över reservdelslagret.

Toro arbetar för närvarande med en omfattande uppdatering av MyTurf-systemet som stöd för framtidens föränderliga utrustningsteknik, inklusive funktioner för att begära servicesupport från den lokala Toro-återförsäljaren.