Het machinepark is een van de grootste investeringen van om het even welk golfterrein. Maar die machines renderen alleen als ze naar behoren werken. Daarom is preventief onderhoud onmisbaar om uw machines optimaal te benutten.

Een doeltreffend programma voor preventief onderhoud omvat inspecties van de machines, gepland onderhoud naargelang de aanbevelingen van de fabrikant, en de vervanging van onderdelen wanneer dat nodig is. De onderhoudsintervallen van gazonmachines worden doorgaans gebaseerd op het aantal bedrijfsuren.

Zo meteen gaan we in meer detail in op de onderdelen van een geslaagd programma voor preventief onderhoud; laten we het eerst hebben over het nut van een onderhoudsprogramma.

Het belang van preventief onderhoud

  1. Veiligheid. Uw machines en voertuigen moeten veilig in gebruik zijn. Als versleten onderdelen niet gerepareerd worden, vergroot de kans op een botsing of letsels.
  2. Beschikbaarheid en productiviteit. Uw machines moeten gebruiksklaar zijn als uw medewerkers ze nodig hebben. Door preventief onderhoud kunt u de beschikbaarheid van uw machines optimaliseren.
  3. Langere levensduur van de machine. Regelmatig gepland onderhoud verlengt de levensduur van uw machines, waardoor uw investering langer rendeert.
  4. Kostenbesparend. Preventief onderhoud is proactief. Het helpt ter voorkoming van defecten die duurdere en ongeplande herstellingen vereisen.

Onderdelen van een doeltreffend programma

Waar moet u rekening mee houden wanneer u een onderhoudsprogramma opstelt?

  • Controlelijsten maken. Documenteer een stappenplan dat moet worden gevolgd telkens als een specifieke preventieve onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd. Zo vergeet u niets.
  • Vergaar feedback van gebruikers Zorg voor een systeem waarbij gebruikers u op de hoogte kunnen brengen van een probleem of een defect aan een machine zodat dit bij het onderhoud kan worden verholpen.
  • Stel onderhoudsschema’s op. Controleer de gebruikershandleiding of de richtlijnen van de fabrikant zodat u op de hoogte bent van de aanbevolen onderhoudsintervallen van elke machine.
  • Neem goed opgeleide technici in dienst. Moderne machines worden gezien de hybride en computertechnologie steeds complexer. Als u geen technici in dienst kunt nemen die over de nodige vaardigheden en het engagement beschikken om zich bij te scholen en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, overweeg dan om uw onderhoudsprogramma uit te besteden. U kunt bij uw lokale Toro distributeur terecht voor degelijk opgeleide, erkende technici die de nodige vaardigheden en kennis hebben om onderhoud te plegen aan de nieuwste modellen van Toro®
  • Voer een traceersysteem in om schema’s te maken en archieven te bewaren voor elke machine. Een elektronisch systeem biedt aanzienlijke voordelen inzake nauwkeurigheid, tijdsbesparing, gebruiksgemak en rapporteringsmogelijkheden.

Archiveren is belangrijk

Al het onderhoud van uw machines archiveren in een elektronisch systeem biedt nog een voordeel: u kunt kosten analyseren over lange termijn. Met een elektronisch systeem kunt u gemakkelijk rapporten maken over uitgaven aan onderdelen, werkuren en brandstof, zodat u kunt nagaan welke machines het duurst in onderhoud zijn. Deze gegevens kunnen u helpen om beslissingen te maken over uw machinepark en over toekomstige aankopen.

Toro’s MyTurf® fleetmanagementsysteem is een webtoepassing die hiervoor ontwikkeld is. Met MyTurf kunt u uw gehele machinepark online bijhouden, de nieuwste handleidingen van Toro raadplegen, onderdelen bestellen en nog veel meer. Met de bijkomende opties kunt u onder andere automatische onderhoudsmeldingen instellen, werkorders aanmaken en uw onderdeleninventaris bijhouden.

Toro is het MyTurf systeem momenteel ingrijpend aan het bijwerken zodat het geschikt is voor de snel veranderende machinetechnologie van de toekomst. Tevens zult u voor onderhoud o.a. ondersteuning kunnen vragen van uw lokale Toro distributeur.