När det handlar om att uppnå det perfekta klippresultatet på golfbanan kan man endast vara säker på en enda sak: Det finns ingen universallösning. Eftersom klippresultatet påverkas av många olika faktorer, är det omöjligt att formulera en rekommendation som fungerar alltid, för varje bana. Gräsets förhållande och metoder varierar mellan olika områden, och därför erbjuder Toro ett stort antal olika justeringstillval och redskap för Reelmaster®-fairwayklipparna så att du kan uppnå de resultat du önskar.

Vid finjustering av klippresultatet finns det många variabler att ta hänsyn till, och man måste göra avvägningar för varenda situation. Men här har vi samlat några allmänna tumregler som utgör en bra grund för att uppnå optimal klippkvalitet.

Vilken cylinderdiameter?
När du planerar det bästa klippresultatet ska du börja med att fundera på vilka egenskaper din gräsmatta har. Har du varmsäsongs- eller kallsäsongsgräs? Generellt rekommenderas cylindrar med 127 mm diameter för kallsäsongsgräs och med 178 mm diameter för varmsäsongsgräs (den större storleken och den högre vikten gör att man tränger ner i tjockare gräs för skarp och ren klippning).

Om du vill ha lättare belastning på din bana och vill använda cylindrar med 127 mm diameter vid lägre klipphöjd, under 12,7 mm, ska du tänka på att gräs på lång sikt kan producera mer partiklar/halm med en lättare klippenhet – inte minst under växtsäsongen för varmsäsongsgräs. Detta kan ge sämre klippresultat.

För varmsäsongsgräs med lägre klipphöjder än 19 mm är cylindrar med 178 mm diameter bättre för att kasta ut den större mängd gräs du samlar upp, oavsett om utkastet sker i fram eller i bak. Dessutom ger denna storlek större moment när skalning krävs för översådd eller tyngre vertikal klippning.

Om du väljer att klippa ruffen (normalt sett med klipphöjd över 25,4 mm) med cylinderklippare, rekommenderas radiära cylindrar med 178 mm diameter.

Bör du använda en cylinder med 8 eller 11 knivar?
En cylinder med 8 knivar rekommenderas normalt sett för en klipphöjd på minst 12,7 mm, och en cylinder med 11 knivar rekommenderas normalt sett för klipphöjder mellan 6,3 och 19 mm. För klipphöjder där dessa två rekommendationer överlappar varandra ska du använda klipphastigheten som vägledning. För optimal klippning vid långsammare klippning än genomsnittet rekommenderas en cylinder med 8 knivar, medan en cylinder med 11 knivar rekommenderas för klippning snabbare än genomsnittet.

Använder du en radiär eller framåtsvept cylinder?
Som alltid finns det undantag som bekräftar regeln, men man kan avgöra vilken cylindertyp som passar bäst med hjälp av antalet hinder och risken för att stöta emot föremål. Generellt är radiära cylindrar bättre för stötar, eftersom cylinderdiametern inte växer. Det innebär att om du stöter emot ett föremål med en radiär cylinder, kommer kniven helt enkelt att pressas tillbaka i sin egen radie, och cylindern kommer fortsätta snurra och inte träffa underkniven. När du däremot stöter emot ett föremål med en framåtsvept cylinder, kan radien växa – och träffa underkniven och stoppa.

Om din bana har många hinder som man kan råka stöta emot, exempelvis metermarkörer, spridarhuvuden, trädrötter och gångar, rekommenderas en radiär cylinder. Om risken för att stöta emot föremål inte är alltför påtaglig, ger framåtsvepta cylindrar en något aggressivare klippning (lägre effektiv klipphöjd) än radiära cylindrar och kan ge renare klippning av varmsäsongsgräs, i synnerhet vid lägre klipphöjder. Ytterligare en fördel med framåtsvepta cylindrar är att de generellt kan bibehålla skäreggen något längre än radiära cylindrar tack vare att de skapar en något vassare klippunkt jämfört med en radiär cylinder.

Andra överväganden
I tillägg till dessa allmänna regler erbjuder Toros EdgeSeries™-DPA-klippenheter (Dual Point Adjustment) många olika alternativ för att justera din klippning beroende på banans grästyp. Dessutom erbjuder Toro ett brett utbud av frontrullar, bakre rullar, borstar, trimmers och många fler redskap för bästa klippkvalitet.

För mer information
För ytterligare frågor eller rekommendationer om underhåll och justering av dina klippare ber vi dig kontakta din lokala Toro-distributör.